Broj tretmana nije moguće točno predvidjeti zbog nepredvidivog ponašanja tetovaže te govorimo o prosječnom broju tretmana koji može odstupati od navedenog. Što je veći broj prijelaza laserom tj. broj impulsa, potreban je manji broj tretmana. U tom slučaju svijetle tetovaže trebaju oko 3 do 5 tretmana, gušće 5 do 8 tretmana a višebojne tetovaže 7-10 tretmana. Ako se radi uobičajeno 1 prijelaz laserom broj tretmana je oko 30 do 50% veći od navedenog. Pojedine boje (zelena i žuta) trebaju više tretmana. Moguće je da se veći dio tetovaže ukloni u manjem broju tretmana, dok pojedini manji dijelovi, npr. višebojni, zahtijevaju veći broj tretmana po minimalnoj cijeni.

Prije tretmana nije potrebna nikakva posebna priprema. Nakon detaljnog razgovora i objašnjenja svih detalja u vezi tretmana slijedi fotografiranje tetovaže. Potom se započinje tretman. Na kraju tretmana ostajete 10 do 30 minuta držati led, te potom idete kući.

Razmak između tretmana je 45-60 dana. Pojedini autori navode razmak od 30 dana po najnovijem, što savjetujem eventualno u krajnjoj nuždi.