980nm DIODNI lasera optimalan je za uklanjanje kapilara. Stanice kapilara  adsorbiraju visokoenergetske laserske valove dužine 980nm, što dovodi do njihova očvršćivanja i konačnog raspršivanja.